University List Of Denmark

University of Denmark

Aalborg University

Aarhus University

Arkitektskolen Aarhus

Technical University of Denmark

 University of Copenhagen

DanmarksTekniskeUniversitet

Den Danske Scenekunstskole

University of Denmark

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Copenhagen Business School (Handelshøjskolen I København)

Information svidensk abelige Akademi

IT University of Copenhagen

Roskilde University

Syddansk Musikkonservatorium

University of Southern Denmark (Syddansk Universitet)