University List of Lithuania

University List of Lithuania

1        Kaunas University of Applied Engineering Sciences

2        Kauno technologijos universitetas

3        Vytauto Didžiojo universitetas

4        Vilniaus GediminoTechnikos Universitetas

5        Siauliu Universitetas

6        Klaipedos Universitetas

7        Lithuanian University of Educational Sciences

8        Mykolo Romerio  Universitetas

9        Lithuanian University of Health Sciences

10      Europos Humanitarinis Universitetas

11      Vilniaus Dailes Akademija

13      Vilniauskolegija  Vilnius

14      Aleksandro Stulginskio universitetas

15      Kauno Kolegija

17      Socialiniu Mokslu Kolegija

18      Lithuanian Sports University

19      LCC International University

20      Lithuanian Academy of Music and Theatre

University List of Lithuania

21      Kauno misku ir aplinkos inzinerijos kolegija

22      Utenos Kolegija

23      Nordlitauisches Kolleg

24      Tarptautine Teises Ir Verslo Aukštoji Mokykla

26      Panevezio kolegija

27      General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania

28      Vilnius College of Technologies and Design

29      Kazimieras Simonavičius University

30      Siauliu valstybine kolegij

31      Žemaitijos Kolegija

32      Marijampolės kolegija

33      Vilniaus Universitetas

34      Vilniaus dizaino kolegija

36      V. A. Graiciunas School of Management

37      Lithuanian Maritime Academy

38      Vilniaus verslo kolegija

39      Vilniaus kooperacijos kolegija

40      Kolpingo  kolegija

15      Kauno Kolegija

17      Socialiniu Mokslu Kolegija

18      Lithuanian Sports University

19      LCC International University

20      Lithuanian Academy of Music and Theatre